ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 2015

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่าง ๆ และใบสมัคร ได้ที่นี่
https://drive.google.com/open?id=0B6YGZ6tEG1kaeG9TcExFR3cwMFE

ขอเลื่อนการประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ไปเป็น เดือนมกราคม พ.ศ. 2559
วัน/เวลา ที่แน่นอนจะเเจ้งให้ท่านทราบ อีกครั้งหนึ่ง