พิธีมอบรางวัล “สุกรี เจริญสุข” โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2558

ขอเชิญร่วมงาน  พิธีมอบรางวัล “โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม รางวัลสุกรี เจริญสุข ประจำปี 2558”  วันจันทร์ที่ 12  ตุลาคม 2558  เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ศาลายา โดยในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลสุกรี เจริญสุข คือ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คีตกวีคนไทยผู้สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลมากมายในต่างแดน เป็นผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในนักประพันธ์เพลงที่เป็นผู้นำและทรงอิทธิพลในทวีปเอเชีย  ผลงานยังได้รับการกล่าวขานและชื่นชมจากนักประพันธ์เพลงร่วมสมัยในระดับนานาชาติมากมาย

สำหรับผลงานล่าสุด ของ  ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คือ การประพันธ์เพลงในละครเพลงอิน-จัน (Eng-Chang the musical)

ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมชมละครเพลงอิน-จัน รอบปฐมทัศน์ ในวันจันทร์ที่ 12  ตุลาคม 2558 เวลา 19.00 น. – 21.00 น. ณ  หอประชุมมหิดลสิทธาคาร สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข โทร 02-8848333