Next Prev

เครื่องลมเป่า

ศิลปะการใช้ลมเป็นสื่อสร้างสรรค์บทเพลง สร้างความไพเราะให้ทั้งผู้เล่นและผู้ฟังจากนิ้วที่เคลื่อนไหวสอดคล้องกับลม ความอิสระของการเล่นเป็นเสน่ห์หนึ่งที่น่าฟัง ทั้งจากเครื่องดนตรี แซกโซโฟน ฟลุ้ต คลาริเน็ต ทรัมเป็ท เป็นต้น การเรียนเครื่องดนตรีที่ใช้ลม ยังส่งเสริมความแข็งแรงของปอด การหายใจ การควบคุมลมหายใจ ตลอดจนความแข็งแรงของร่างกายและบุคลิกภาพที่ดี