Next Prev

เปียโน

เปียโนเครื่องเดียว แต่สามารถเล่นด้วยกันได้หลายๆ คน  ทำให้คุณสนุกกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่มาเล่นเปียโนด้วยกันได้ เราสามารถเล่นบทเพลงง่ายๆ ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเรียน

เปียโนช่วยพัฒนา IQ ในเด็ก และช่วยให้เด็กมีวินัยในตนเองมากขึ้น  ไม่เว้นแม้ผู้ใหญ่สามารถเพิ่งพลังสมองได้จากการเรียนเปียโน  เปียโนเครื่องเดียวสามารถทำให้เสียงเพลงออกมาเหมือนวงดนตรีขนาดเล็กๆ ได้โดยไม่ต้องมีเครื่องประกอบใดๆ